Strigătul unui păcătos

Care este rodul păcatului? Pășește pe cărarea cu mărăcini a umanității și simte câțiva ciulini. Rușine. Teamă. Dizgrație.Descurajare.Anxietate! Nu au fost inimile noastre prinse în acești mărăcini?

Inima lui Isus, totuși, nu a fost. Nu a fost niciodată înțepat de spinii păcatului. Anxietate? Nu s-a îngrijorat niciodată. Vinovăție? El nu a fost niciodată vinovat. Teamă? El niciodată nu a părăsit prezența lui Dumnezeu. El niciodată nu a cunoscut roadele păcatului până când a devenit păcat pentru noi.

Nu auzi emoția rugăciunii Sale? ”Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?” Acestea nu sunt cuvintele unui sfânt. Acesta este strigătul unui păcătos.

Și acestea sunt cuvintele pe care noi ar trebui să le spunem, dar acestea sunt cuvintele pe care noi nu mai trebuie să le spunem, fiindcă Isus le-a spus pentru noi.

Traducere: Cristina Chirculescu

Ora trei. 27 Martie

de Max Lucado.

De la ceasul al şaselea şi până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. Matei 27:45

Bineînţeles că cerul este întunecat; oamenii au ucis Lumina Lumii …

Cerul plânge. Şi mielul behăie. Vă amintiţi momentul strigătului? “Cam pe la ceasul al treilea Isus a strigat.” Ora trei după-amiaza, ora jertfei adusă la templu. La mai puţin de o milă în partea de est, un preot într-un veşmânt fin ducea un miel la tăiere, fară să-şi dea seama că această lucrare este inutilă. Cerul nu se uită la mielul omului, ci la “Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.” (Ioan 1:29)

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Nu va mai fi suferinţă. 14 Martie

de Max Lucado.

El va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moartea nu va mai fi; nu va mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere, pentru că primele lucruri s-au dus. Apocalipsa 21:4

Oameni buni, dacă vă aşteptaţi să primiţi o scuturătură bună în viaţă, uitaţi de asta!  Nu veţi primi. Veţi fi confruntaţi cu boală. Şi trupul vi se va slăbi. S-ar putea să fiţi victima greşelii altcuiva. Dar veţi putea trece prin aceste timpuri dificile dacă vă veţi pregăti inima acum, trăind pentru a-L cunoaşte şi servi pe Mântuitorul care vă iubeşte şi a murit ca să puteţi avea o casă veşnică fără suferinţă şi durere.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu