O viaţă obişnuită. 3 Februarie

de Max Lucado.

„Împărăţia Cerurilor este ca o comoară ascunsă într-un ogor.” Matei 13:44

Când faci o listă cu locurile în care a trăit Hristos, trasează un cerc în jurul oraşului Nazaret – un punct pe harta-cămilă aşezat la marginea plictiselii. Timp de 33 de ani, Isus a dus o viaţă obişnuită …

Şi oraşul poate că era comun, dar atenţia Sa asupra lui nu era … El vedea cum o sămânţă căzută pe drum nu prindea rădăcini(Luca 8:5) şi cum o sămânţă de muştar făcea să crească un copac mare (Matei 13:31-32). Isus era atent la viaţa Sa obişnuită.

Tu eşti atent la a ta?

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

 

Darul Lui Dumnezeu pentru noi. 30 Ianuarie

de Max Lucado.

“Orice dăruire generoasă şi orice dar desăvârşit este de sus, coborând de la Tatăl luminilor” Iacov 1:17

Un predicator călător din Nazaret poate face ceva pentru durerea care este în inima ta. Poate că încerci să refaci o relaţie înstrăinată … Poate că ai tot încercat să-L găseşti pe Dumnezeu de foarte mult timp, mai mult decât îţi aminteşti tu. Era ceva cu acest predicator Nazarinean care făcea ca oamenii să se strângă în jurul Lui ca şi un dar al lui Dumnezeu pentru omenire.  El este şi darul tău de asemenea.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

 

Îndurare veşnică. 10 Decembrie

de Max Lucado.

„Căci Domnul este bun; în veci ţine îndurarea Lui şi din neam în neam credincioşia Lui.” Psalmii 100:5

Isus a murit … cu un scop. Fără a surprinde. Fără ezitare. Fără şovăire.

Drumul spre cruce nu a început la Ierihon. Nu a început în Galileea. Nu a început în Nazaret. Nu a început nici măcar în Betleem. Drumul către cruce a început cu mult timp în urmă. Pe când ecoul muşcăturii din fruct încă se mai auzea în grădină, Isus se îndrepta către Calvar. 

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Vino şi vezi. 20 Septembrie

de Max Lucado.

Poate ieşi ceva bun din Nazaret?! Filip i-a răspuns: Vino şi vezi!”

Poate ieşi ceva bun din Nazaret? Vino şi vezi.

Să-l vezi pe Wilberforce* luptând să elibereze sclavii din Anglia …

Să-i vezi pe cei ce călătoresc prin jungle şi şi să auzi tobele bătând pentru închinare …

Să te aventurezi prin gulaguri şi temniţele lumii ca să auzi cântecele celor mântuiţi care au refuzat să tacă.

Vino şi vezi.

*William Wilberforce, politician englez şi evanghelist, conducător al mişcării de abolire a comerţului cu sclavi.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu