Aveţi credinţă. 21 Decembrie

de Max Lucado. 

„Dacă aţi avea credinţă cât un bob de muştar, aţi zice acestui munte: „Mută-te de aici, acolo!“, iar el s-ar muta! Nimic nu v-ar fi imposibil!” Matei 17:20

Nu măsura mărimea muntelui; vorbeşte cu Cel care îl poate muta. În loc să duci lumea pe umerii tăi, vorbeşte cu Cel care ţine universul pe ai săi.

Speranţa înseamnă să întorci privirea.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Publicitate

Minuni în aşteptare. 28 Octombrie

de Max Lucado.

„Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi” Matei 7:1

Isus a văzut în omul născut orb un prilej pentru Dumnezeu, decât un prilej pentru discuţii. De ce a fost orb? “Ca puterea lui Dumnezeu să se vadă în el.” (Ioan 9:3)

Ce perspectivă! Omul nu a fost o victimă a destinului; el a fost o minune care aştepta să se întâmple. Isus nu l-a etichetat. El l-a ajutat. Isus a fost preocupat mai mult de viitor decât de trecut.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

 

Veniţi la Isus. 18 Octombrie

de Max Lucado.

“Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă!” Matei 11:28-29

Veniţi la Mine …

Oamenii au venit … Ei I-au adus poverile existenţei lor, iar El nu le-a dat o religie, nu o doctrină, nu sisteme, ci odihnă.

Ei au găsit o ancoră pentru sufletele lor  aruncate de colo până colo de furtună. Şi ei au aflat că Isus a fost singurul om, care a umblat pe pământul creat de Dumnezeu, şi care a declarat că are un răspuns pentru poverile omului.

“Veniţi la Mine.”

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

 

Mormântul gol. 30 Iulie

de Max Lucado.

„Veniţi şi vedeţi locul unde fusese pus.” Matei 28:6

Uitaţi-vă la mormântul gol. Ştiaţi că adversarii lui Isus nu au contestat niciodată mormântul gol? Nici fariseii, nici soldaţii romani nu au adus un contingent la mormânt şi să declare: „Îngerul s-a înşelat. Trupul este aici. Totul a fost un zvon…”

Aceasta ajută să explice trezirea Ierusalimului. Când ucenicii se contraziceau cu prvire la mormântul gol, oamenii priveau la fariseii care doreau o răsturnare a situaţiei. Dar nu au avut cum s-o facă.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Eu sunt Cel ce sunt. 27 Iulie

de Max Lucado.

„Îndrăzniţi! Eu sunt! Nu vă temeţi!” Matei 14:27

Valurile se loveau de talia Lui şi ploaia Îi pişca faţa. Deodată Isus le vorbeşte ucenicilor: „Curaj!  Eu sunt! Nu vă fie teamă!”

Vorbind dintr-un rug aprins lui Moise îngenunchiat, Dumnezeu a anunţat: „EU SUNT CEL CE SUNT” (Exod 3:14)

Dumnezeu Se implică în fapte: Marea Roşie, pustiul Iudeei, nunţi, înmormântări, şi furtuni în Galilea. Uită-te şi vei găsi ceea ce toţi au decoperit, de la Moise până la Marta: Dumnezeu este în mijlocul furtunilor noastre.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Cuvântul care Se revarsă. 29 Iunie.

de Max Lucado.

„Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt  care iese din gura lui Dumnezeu.“ Matei 4:4

Crede Cuvântul lui Dumnezeu. Nu te încrede în emoţiile tale. Nu te încrede în opiniile tale. Nu te încrede nici chiar în prietenii tăi…

Isus i-a spus lui Satan: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt  care iese din gura lui Dumnezeu.“ Expresia “care iese” , literal, este “care se revarsă”. Timpul verbal sugerează că Dumnezeu comunică constant şi agresiv cu lumea prin Cuvântul Său. Dumnezeu încă mai vorbeşte!

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

El Şi-a făcut demonstrația. 15 Iunie

de Max Lucado.

„V-am făcut cunoscut tot ceea ce am auzit de la Tatăl Meu.” Ioan 15:15

Noi învăţăm concizie de la Isus. Cea mai importantă predică a Sa poate fi citită în opt minute (Matei 5:7)… El sintetizează rugăciunea în cinci fraze (Matei 6:9-13). El reduce la tăcere pe cei ce acuză cu o singură provocare (Ioan 8:7). El salvează un suflet cu o singură propoziţie (Luca 23:43). El rezumă Legea în trei versete (Matei 12:29-31), şi reduce toate învăţăturile Sale la o singură poruncă (Ioan 15:12).

El Şi-a făcut demonstrația şi a plecat acasă.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Inima credinciosului. 14 Iunie

de Max Lucado.

„Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul.” Matei 5:5

Matei 5 este o descriere pas cu pas a felului cum Dumnezeu reface  inima credinciosului.

Primul pas este să cerem ajutor pentru a deveni „săraci în duh” şi să recunoaştem că avem nevoie de un Mântuitor.

Următorul pas este părerea de rău. Cei care plâng sunt cei care ştiu că au greşit şi spun că le pare rău.

Următorul pas este cel al reînnoirii. „Ferice de cei blânzi…” Conştientizarea slăbiciunii duce la sursa puterii – Dumnezeu.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Urmează-mă. 25 Mai

de Max Lucado.

Isus a văzut un om, numit Matei, şezând la masa unde se colectau taxele  şi i-a zis: „Urmează-Mă!“. El s-a ridicat şi L-a urmat. Matei 9:9

Trebuie să te întrebi ce-a văzut Isus la Matei…

Indiferent ce-a fost, trebuie să fi fost ceva. Matei a auzit chemarea şi niciodată nu s-a întors înapoi. El şi-a petrecut restul vieţii convingând oamenii că tâmplarul era Regele. Isus i-a oferit chemarea şi niciodată nu i-a luat-o înapoi. El Şi-a petrecut viaţa murind pentru oameni precum Matei, convingând pe mulţi dintre noi că dacă a avut un loc pentru Matei, atunci El ar putea să aibă un loc şi pentru noi.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu