Mânia lui Dumnezeu

Să nu confundăm mânia lui Dumnezeu cu mânia omului. Cele două au puține în comun. Ne enervăm fiindcă suntem ignorați, neglijați sau înșelați. Aceasta este mânia umană. Dumnezeu nu se mânie din aceste cauze. Se mânie pentru că nesupunerea duce la autodistrugere. Ce fel de părinte stă și privește cum copilul lui își face rău? Ce fel de Dumnezeu ar face așa ceva? Crezi că El se hlizește la vederea adulterului? Sau chicotește pe seama unei crime? Crezi că dă din cap și zice: ”Omul, tot om rămâne.” Dumnezeu este îndreptățit să fie mânios. Păcatele noastre sunt un afront la adresa sfințeniei Sale. Habacuc 1:13 spune că ochii Lui ”sunt așa de curați că nu pot să vadă răul, și nu pot să privească nelegiuirea.” Dumnezeu Se mânie pe răul care Îi distruge copiii. El nu poate sta indiferent privind cum creația Sa este nimicită și sfințenia Sa călcată în picioare.

Traducere Cristina Chirculescu

Toate lucrurile. 14 Februarie

de Max Lucado.

„Dragostea … suportă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul” 1Corinteni 13:7

Apostolul caută o panglică să înfăşoare unul dintre cele mai dulci paragrafe din Scriptură. Mi-l imaginez pe sfântul apostol făcând pauză la dictarea sa …verificând cu degetele lista sa. „Ia, să vedem, răbdarea, bunătatea, invidia, aroganţa. Am menţionat nepoliteţea, egoismul şi mânia, iertarea, răutatea, şi adevărul. Oare le-am spus pe toate? A, da – astea sunt toate. Iată, scrie asta. Dragostea îndură totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.”

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Când Îl vom vedea pe Isus. 10 Septembrie

de Max Lucado.

„Capul şi părul Îi erau albe ca lâna albă sau ca zăpada, ochii Îi erau ca flacăra focului.” Apocalipsa 1:14

Cum ar arăta o persoană care nu a păcătuit niciodată? Dacă nicio îngrijorare nu i-ar rida fruntea sau mânia nu i-ar umbri ochii? Dacă buzele nu ar mârâi de amărăciune sau egoismul nu i-ar strâmba zâmbetul? Dacă o persoană nu ar fi păcătuit niciodată, cum ar apărea? Vom şti când Îl vom vedea pe Isus.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu