Mânia lui Dumnezeu

Să nu confundăm mânia lui Dumnezeu cu mânia omului. Cele două au puține în comun. Ne enervăm fiindcă suntem ignorați, neglijați sau înșelați. Aceasta este mânia umană. Dumnezeu nu se mânie din aceste cauze. Se mânie pentru că nesupunerea duce la autodistrugere. Ce fel de părinte stă și privește cum copilul lui își face rău? Ce fel de Dumnezeu ar face așa ceva? Crezi că El se hlizește la vederea adulterului? Sau chicotește pe seama unei crime? Crezi că dă din cap și zice: ”Omul, tot om rămâne.” Dumnezeu este îndreptățit să fie mânios. Păcatele noastre sunt un afront la adresa sfințeniei Sale. Habacuc 1:13 spune că ochii Lui ”sunt așa de curați că nu pot să vadă răul, și nu pot să privească nelegiuirea.” Dumnezeu Se mânie pe răul care Îi distruge copiii. El nu poate sta indiferent privind cum creația Sa este nimicită și sfințenia Sa călcată în picioare.

Traducere Cristina Chirculescu