Toate binecuvântările spirituale

Tu ai parte de toate binecuvântările spirituale posibile. Efeseni 1:3 promite că ”Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos.” Acesta este darul oferit celui mai de jos păcătos de pe pământ. Cine ar putea face o astfel de ofertă, decât Dumnezeu? Ioan 1:16 spune: ”Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har.” În Romani 11:33 este scris: ”O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!”. Este peste înțelegerea noastră. Este cineva care poate să-L explice pe Dumnezeu? Cineva destul de inteligent să-I spună ce să facă? Cineva care I-a făcut o mare favoare încât Dumnezeu trebuie să-I ceară sfatul? Totul vine de la El. Totul vine prin El. Totul se termină în El. A Lui să fie slava în veci! Da, da și iar da!

Traducere Cristina Chirculescu

Dumnezeu S-a apropiat. 4 Noiembrie

de Max Lucado.

Va fi numit „ Prinţ al păcii.” Isaia 9:6

Cerul s-a deschis şi a aşezat ce avea mai preţios într-un pântec omenesc.

Într-o clipă, Cel Atotputernic S-a făcut El Însuşi fragil. El care fusese duh a devenit unul ce poate fi străpuns. El care era mai mare decât universul a devenit un embrion. Şi El care susţine lumea cu un cuvânt, a ales să depindă de hrana unei tinere femei.

Dumnezeu Se apropiase.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu