El te-a înfiat. 16 Aprilie

de Max Lucado.

„În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos după buna plăcere a voii Sale” Efeseni 1:3-4

Iar tu ai crezut că Dumnezeu te-a înfiat fiindcă arăţi bine. Ai crezut că El are nevoie de banii tăi sau de inteligenţa ta. Îmi pare rău. Dumnezeu te-a înfiat pentru că pur şi simplu te-a vrut. Tu erai după buna plăcere a voii Sale. Ştiind bine necazurile în care aveai să fii şi preţul pe care El îl va plăti, El a semnat cu numele Lui lângă al tău şi ţi-a schimbat numele cu al Lui şi te-a luat acasă. „Ava” al tău te-a înfiat şi ţi-a devenit Tată.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Publicitate

Crucea. 15 Aprilie

de Max Lucado.

„Hristos a murit pentru păcatele noastre.” 1 Corinteni 15:3

Crucea …

Ce piesă de lemn! Istoria a idolatrizat-o şi a dispreţuit-o, a placat-o cu aur şi a ars-o, a purtat-o şi a aruncat-o la gunoi. Istoria a făcut totul pentru ea, dar o ignoră.

Aceasta este opţiunea pe care crucea nu o oferă. Nimeni nu o poate ignora!

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Un loc pentru noi. 14 Aprilie

de Max Lucado.

„În casa Tatălui Meu sunt multe locuinţe. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.” Ioan 14:2

Isus merge de la inimă la inimă, întrebând dacă poate să intre …

Adesea El este primit. Cineva deschide larg uşa inimii sale şi Îl invită să rămână. Şi acelei persoane Isus îi face o promisiune: „În casa Tatălui Meu sunt multe locuinţe.”

„Eu am destul loc pentru voi,” spune El… Noi Îi facem loc în inimile noastre, iar El ne face loc în casa Lui.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Încă nu e gata. 13 Aprilie

de Max Lucado.

“… sunt sigur că Acela Care Şi-a început în voi buna Sa lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos Isus.” Filipeni 1:6

Nu numai că suntem ignoranţi în ceea ce priveşte ziua de ieri, dar suntem ignoranţi şi cu privire la ziua de mâine. Îndrăznim să criticăm o carte când capitolele sale nu sunt încă scrise? … Cum poţi să respingi un suflet atât timp cât lucrarea lui Dumnezeu nu e gata?

Fii atent! Acel Petru care Îl neagă pe Isus langă focul din seara aceasta, Îl poate face cunoscut cu focul Pogorârii Duhului Sfânt de mâine… Un păstor bâlbâit din generaţia aceasta , poate fi un Moise puternic de mâine.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Nimic de care să te temi. 12 Aprilie

de Max Lucado.

“Nu este aici, pentru că a fost înviat, aşa cum a spus! Veniţi şi vedeţi locul unde fusese pus.”  Matei 28:6

Răstignirea a fost marcată de un întuneric neaşteptat, îngeri tăcuţi şi soldaţi batjocoritori. La mormântul gol soldaţii sunt tăcuţi, un înger vorbeşte iar lumina izbucneşte precum vulcanul Vezuviu. Cel care a fost mort, se spune că este viu iar soldaţii, care sunt vii, arată de parcă ar fi morţi. Femeile spun ceva … Îngerul le dă de ştire: “El nu este aici! A înviat din morţi!”

Cerul a deconectat cablul de putere al mormântului, iar tu şi eu nu avem nimic de ce să ne temem. Moartea este dezactivată.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Stai agăţat de Dumnezeu. 11 Aprilie

de Max Lucado.

„Dar cel care va răbda până la sfârşit va fi mântuit.” Matei 24:13

În limba portugheză, o persoană care poate să reziste şi să nu renunţe are garra. Garra înseamnă „gheare”. Ce imagine! O persoană cu garra are gheare care se agaţă de stâncă şi îl ţine să nu cadă.

La fel este şi cu cei mântuiţi. E posibil ca ei să se apropie de margine, chiar să se împiedice şi să alunece.

Dar ei îşi se vor agăţa de stânca lui Dumnezeu şi vor rezista.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Ne încredem în El. 10 Aprilie

de Max Lucado.

“Şi oare Dumnezeu nu le va face dreptate aleşilor Săi, care strigă zi şi noapte către El, măcar că întârzie faţă de ei?!” Luca 18:7

Când venim la Dumnezeu, noi Îi facem solicitări, nu facem cereri. Noi venim cu speranţe înalte şi cu o inimă smerită. Noi spunem ceea ce dorim, dar ne bucurăm pentru ceea ce este drept. Şi dacă Dumnezeu ne dă închisoarea din Roma în loc de misiunea din Spania, noi acceptăm pentru că ştim că “Dumnezeu va da întotdeauna ceea ce este drept poporului Său.”

Noi mergem la El. Ne plecăm înaintea Lui, şi ne încredem în El.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Un om neprihănit. 9 Aprilie

de Max Lucado.

„Într-adevăr Omul Acesta era un Om neprihănit!“ Luca 23:47

Tot ceea ce a făcut centurionul roman a fost să-L vadă pe Isus suferind. El nu L-a auzit niciodată predicând,  nu L-a văzut vindecând sau nu L-a urmat prin mulţime. Nu a fost martor vreodată să-L vadă liniştind vântul;  a fost martor doar la felul cum El a murit. Iar asta a fost tot ceea ce l-a determinat pe acest soldat să facă un pas uriaş în credinţă. „Într-adevăr Omul Acesta era un Om neprihănit!“…

Oricine poate ţine o predică pe un munte înconjurat de margarete. Dar numai Unul care e plin de credinţă poate trăi o predică pe un munte de durere.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Indiferent ce. 8 Aprilie

de Max Lucado.

„…nici înălţimea, nici adâncimea, nici orice altceva din toată creaţia nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Isus, Domnul nostru!      Romani 8:39

Indiferent de ceea ce faci, indiferent cât de departe vei cădea, indiferent cât de urât ai devenit, Dumnezeu are o neobosită, nemuritoare, insondabilă dragoste care nu se stinge, de care nu poţi fi separat. Niciodată!

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Uşa deschisă. 6 Aprilie

de Max Lucado.

„…  prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul prea sfânt, pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său.”  Evrei 10:19-20

Pentru primii cititori, ultimele cuvinte au fost explozive: „perdeaua dinăuntru – trupul lui Hristos.” Conform celui ce a scris, perdeaua înseamnă Isus. Ca urmare, indiferent ce s-a întâmplat cu trupul lui Isus, s-a întâmplat perdelei. Şi ce s-a întâmplat cu trupul Lui? A fost sfâşiat. Sfâşiat de bice, sfâşiat de spini. Frânt de greutatea crucii şi sfâşiat de piroane. Dar în groaza trupului Său sfâşiat, noi descoperim spendoarea uşii deschise… Suntem bineveniţi să intrăm în prezenţa lui Dumnezeu – în orice zi, la orice oră.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

 

Cere roadele Duhului. 5 Aprilie

de Max Lucado.

„Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, generozitatea, credinţa.” Galateni 5:22

Ai cerut vreodată lui Dumnezeu să-ţi dea roade? Ei bine, am cerut o dată, dar … Dar ce? Ţi-ai pierdut răbdarea? Continuă să-I ceri. El nu-Şi va pierde răbdarea cu cererea ta, şi tu vei primi răbdare în rugăciunea ta. Şi în timp ce te rogi, cere pricepere. “Cel răbdător are mare pricepere “ (Prov.14:29).  Ar putea fi nerăbdarea ta o ramură spre lipsa de pricepere? A mea este.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

 

Ai nevoie de un Mântuitor. 4 Aprilie

de Max Lucado.

„Deci dacă Fiul vă eliberează, veţi fi cu adevărat liberi.” Ioan 8:36

A încerca să ajungi în Rai prin propria bunătate şi fapte bune e ca şi cum ai încerca să ajungi pe Lună pe o rază; bună idee, dar încearcă şi ai să vezi ce se întâmplă.

Uite, ce e. Renunţă să mai încerci să-ţi opreşti singur  vina. Nu vei reuşi. Nu se poate. Nu ai să poţi cu o sticlă de whiskey sau cu prezenţa la Şcoala duminicală. Îmi pare rău. Nu mă interesează cât de rău eşti. Nu poţi fi destul de rău ca să uiţi. Şi nu mă interesează cât de bun eşti. Nu poţi fi destul de bun ca să depăşeşti situaţia.

Ai nevoie de un Mântuitor.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

 

Pregătirea unui loc. 3 Aprilie

de Max Lucado.

“În casa Tatălui Meu sunt multe locuinţe. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.” Ioan 14:2

“S-a isprăvit!” a strigat El. Şi marele Creator s-a dus acasă.

(Totuşi, El nu se odihneşte. Mâinile Lui neobosite pregătesc un oraş atât de glorios încât chiar şi îngerilor li se face pielea ca de găină văzându-l. Având în vedere ce a făcut până acum, această creaţie o am în plan să o văd.)

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

 

Înfăţişare obişnuită. 2 Aprilie

de Max Lucado.

Un zâmbet atrăgător? Un fizic de-ţi taie respiraţia? Nu. Oamenii nu întorceau capurile când trecea Isus. Dacă era ceva prin care se asemăna cu semenii săi, El avea o faţă lată de om de la ţară, tenul măsliniu, păr scurt, buclat şi un nas proeminent. Era înalt cam de 1, 57 m şi cântărea cam 52 kg.  Cu greu ar fi apărut pe coperta *revistei „GQ”…

Este înfăţişarea ta obişnuită şi felul tău de a fi simplu? Aşa a fost şi El.

*revista “Gentlemen Quarterly” – bărbaţi care arată bine

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

 

Bucuria lui Dumnezeu. 1 Aprilie

de Max Lucado.

“V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să fie în voi, iar bucuria voastră să fie deplină.” Ioan 15:11

Gândeşte-te la bucuria lui Dumnezeu. Ce o poate umbri? Ce o poate potoli? … Este vreodată Dumnezeu indispus din cauza vremii urâte? Se enervează Dumnezeu vreodată în traficul aglomerat? Refuză Dumnezeu vreodată să rotească pământul fiindcă sentimentele Îi sunt rănite? Nu. Bucuria Lui este o bucurie ale cărei consecinţe nu se pot opri . Este o pace ale cărei împrejurări nu pot fura.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu