El te-a înfiat. 16 Aprilie

de Max Lucado.

„În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos după buna plăcere a voii Sale” Efeseni 1:3-4

Iar tu ai crezut că Dumnezeu te-a înfiat fiindcă arăţi bine. Ai crezut că El are nevoie de banii tăi sau de inteligenţa ta. Îmi pare rău. Dumnezeu te-a înfiat pentru că pur şi simplu te-a vrut. Tu erai după buna plăcere a voii Sale. Ştiind bine necazurile în care aveai să fii şi preţul pe care El îl va plăti, El a semnat cu numele Lui lângă al tău şi ţi-a schimbat numele cu al Lui şi te-a luat acasă. „Ava” al tău te-a înfiat şi ţi-a devenit Tată.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Crucea. 15 Aprilie

de Max Lucado.

„Hristos a murit pentru păcatele noastre.” 1 Corinteni 15:3

Crucea …

Ce piesă de lemn! Istoria a idolatrizat-o şi a dispreţuit-o, a placat-o cu aur şi a ars-o, a purtat-o şi a aruncat-o la gunoi. Istoria a făcut totul pentru ea, dar o ignoră.

Aceasta este opţiunea pe care crucea nu o oferă. Nimeni nu o poate ignora!

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Un loc pentru noi. 14 Aprilie

de Max Lucado.

„În casa Tatălui Meu sunt multe locuinţe. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.” Ioan 14:2

Isus merge de la inimă la inimă, întrebând dacă poate să intre …

Adesea El este primit. Cineva deschide larg uşa inimii sale şi Îl invită să rămână. Şi acelei persoane Isus îi face o promisiune: „În casa Tatălui Meu sunt multe locuinţe.”

„Eu am destul loc pentru voi,” spune El… Noi Îi facem loc în inimile noastre, iar El ne face loc în casa Lui.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Încă nu e gata. 13 Aprilie

de Max Lucado.

“… sunt sigur că Acela Care Şi-a început în voi buna Sa lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos Isus.” Filipeni 1:6

Nu numai că suntem ignoranţi în ceea ce priveşte ziua de ieri, dar suntem ignoranţi şi cu privire la ziua de mâine. Îndrăznim să criticăm o carte când capitolele sale nu sunt încă scrise? … Cum poţi să respingi un suflet atât timp cât lucrarea lui Dumnezeu nu e gata?

Fii atent! Acel Petru care Îl neagă pe Isus langă focul din seara aceasta, Îl poate face cunoscut cu focul Pogorârii Duhului Sfânt de mâine… Un păstor bâlbâit din generaţia aceasta , poate fi un Moise puternic de mâine.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Nimic de care să te temi. 12 Aprilie

de Max Lucado.

“Nu este aici, pentru că a fost înviat, aşa cum a spus! Veniţi şi vedeţi locul unde fusese pus.”  Matei 28:6

Răstignirea a fost marcată de un întuneric neaşteptat, îngeri tăcuţi şi soldaţi batjocoritori. La mormântul gol soldaţii sunt tăcuţi, un înger vorbeşte iar lumina izbucneşte precum vulcanul Vezuviu. Cel care a fost mort, se spune că este viu iar soldaţii, care sunt vii, arată de parcă ar fi morţi. Femeile spun ceva … Îngerul le dă de ştire: “El nu este aici! A înviat din morţi!”

Cerul a deconectat cablul de putere al mormântului, iar tu şi eu nu avem nimic de ce să ne temem. Moartea este dezactivată.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Stai agăţat de Dumnezeu. 11 Aprilie

de Max Lucado.

„Dar cel care va răbda până la sfârşit va fi mântuit.” Matei 24:13

În limba portugheză, o persoană care poate să reziste şi să nu renunţe are garra. Garra înseamnă „gheare”. Ce imagine! O persoană cu garra are gheare care se agaţă de stâncă şi îl ţine să nu cadă.

La fel este şi cu cei mântuiţi. E posibil ca ei să se apropie de margine, chiar să se împiedice şi să alunece.

Dar ei îşi se vor agăţa de stânca lui Dumnezeu şi vor rezista.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu

Ne încredem în El. 10 Aprilie

de Max Lucado.

“Şi oare Dumnezeu nu le va face dreptate aleşilor Săi, care strigă zi şi noapte către El, măcar că întârzie faţă de ei?!” Luca 18:7

Când venim la Dumnezeu, noi Îi facem solicitări, nu facem cereri. Noi venim cu speranţe înalte şi cu o inimă smerită. Noi spunem ceea ce dorim, dar ne bucurăm pentru ceea ce este drept. Şi dacă Dumnezeu ne dă închisoarea din Roma în loc de misiunea din Spania, noi acceptăm pentru că ştim că “Dumnezeu va da întotdeauna ceea ce este drept poporului Său.”

Noi mergem la El. Ne plecăm înaintea Lui, şi ne încredem în El.

1 din 365 de devoţionale în Everyday Blessings

Cristina Chirculescu