Mântuire din când în când

Mântuire din când în când nu apare niciodată în Biblie. În Scriptură nu există niciun exemplu de persoană care a fost mântuită, apoi pierdută, după aceea re-mântuită, si apoi din nou pierdută. Unde nu există nicio siguranță a mântuirii, nu există pace, nici bucurie. Aceasta este viața pe care o creează Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu creează un suflet încrezător: Știu în cine mă încred și sunt convins că El este capabil să păzească ceea ce i-am încredințat pentru acea zi 1Ioan 5:13 spune: „V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică” Ai încredere în puterea lui Dumnezeu! Credincioșia Lui nu depinde de a ta. Capacitatea Lui nu se bazează pe a ta. Dragostea Lui nu este condiționată de a ta. Lumânarea ta se poate să pâlpâie, dar nu se va stinge!

Traducere Cristina Chirculescu

Harul – o resursă nesfârșită

Harul este pur și simplu un alt cuvânt pentru rezervorul de putere și protecție al lui Dumnezeu. Harul ne este dat nu ocazional sau cu zgârcenie, ci în mod constant și cu putere, val după val. Abia ne-am recăpătat echilibrul după un necaz, că iată vine un alt val. „Har după har.” spune Ioan 1:16. Îndrăznim să mizăm speranța noastră pe cea mai fericită veste care a fost vreodată. Dacă Dumnezeu va permite provocarea, El va oferi harul. Noi niciodată nu-I vom epuiza resursa de har. El niciodată nu va spune „Nu-mi mai cere atât de mult! Rezervorul meu de har va seca în curând.” Cerul nu cunoaște astfel de cuvinte. Dunezeu are suficient har pentru a rezolva fiecare dilemă cu care te confrunți, să șteargă fiecare lacrimă pe care o verși și să răspundă fiecărei întrebări pe care o ai. Ne-am aștepta la ceva mai puțin de la Dumnezeu? În Romani este scris „El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?”

Traducere Cristina Chirculescu

Stop freneziei

Încercările de auto-mântuire nu garantează nimic decât epuizare. Alergăm și ne agităm ca să-L mulțumim pe Dumnezeu, adunând insigne și puncte de merit, și încruntându-ne la oricine care pune sub semnul întrebării realizările noastre. Puteți să ne numiți fețe de căței hăituiți și umeri căzuți. Stop! Opriți o dată pentru totdeauna, destul cu această frenezie! Evrei 13:9 spune: „ Să nu vă lăsaţi amăgiţi de orice fel de învăţături străine; căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit” Isus nu spune „Veniți la Mine toți cei care sunteți perfecți și fără păcate.” Din contra, El spune „Veniți la mine toți cei trudiți și obosiți iar Eu vă voi da odihnă.” Promisiunea lui Dumnezeu nu are un limbaj ascuns. Lasă să acționeze harul lui Dumnezeu. Gata cu teatrul pentru Dumnezeu. Afecțiunea nemărginită a lui Dumnezeu nu este unul din lucrurile pe care trebuie să le câștigi în viață. O ai deja! Acum te poți odihni.

Traducere Cristina Chirculescu

Cauza oboselii noastre

Majoritatea oamenilor îmbrățișează ideea că Dumnezeu mântuiește oamenii buni. Așa că, fii bun. Fii moral. Fii cinstit. Dar ce nivel de a fi bun, este suficient de bun? Este o întrebare esențială; este pusă în joc destinația noastră spre veșnicie. Pavel a spus în Efeseni 2:8 „Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.” Noi nu avem nicio contribuție. Nimic. Zero. Mântuirea sufletului nu se câștigă … este un dar. Meritele noastre nu înseamnă nimic. Ci este lucrarea lui Dumnezeu care merită totul. Mesajul lui Pavel din Galateni 3:13 este acesta: „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”  Se traduce: spune NU regulilor și listelor. Spune NU robiei și perfomanțelor. Știi ce înseamnă asta? Dacă nu știi, atunci eu înțeleg cauza oboselii tale. Ai nevoie să te încrezi în harul lui Dumnezeu.

Traducere Cristina Chirculescu

Am fost găsiți vinovați

Cartea Romani 3:10 prezintă un adevăr esențial : „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.” Noi trebuie să începem de unde începe Dumnezeu. Nu vom putea aprecia ceea ce face harul până când nu înțelegem cine suntem. Suntem niște rebeli. Am merita să murim. Suntem ca într-o închisoare  întărită cu durere și ură. Încarcerați de trecutul nostru, alegeri proaste și de mândria noastră. Am fost găsiți vinovați. Se aude ecoul pașilor călăului nostru. Nu ridicăm ochii când deschide ușa și începe să vorbească. Știm ce va spune: „E timpul să plătești pentru păcatele tale.” Dar auzim altceva: „Ești liber să pleci. L-au luat pe Isus în locul tău.”  Lumina strălucește, cătușele dispar, și nelegiuirile noastre sunt iertate. Ce s-a întîmplat? Harul lui Dumnezeu!

Traducere Cristina Chirculescu

Cine te poate acuza?

Romani 8:33-34 pune întrebarea: „Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi! Cine-i va osândi?” Răspunsul este „nimeni”, pentru că Isus Hristos a murit, a înviat din morți iar acum stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Acuzațiile lui Satan se împrăștie și cad precum un balon desumflat. Atunci de ce noi, ca și creștini, ne simțim încă vinovați? Dumnezeu folosește doze adecvate de vină ca să ne trezească să nu mai păcătuim. Vina Sa aduce destul regret ca să ne schimbe. Vina lui Satan, pe de altă parte, aduce destule regrete ca să ne înrobească. Nu-i da voie să te încătușeze. Nu uita că viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ori de câte ori Dumnezeu se uită la tine, El Îl vede pe Isus, Mielul perfect al lui Dumnezeu care te acoperă. Deci, în cine te ai încredere…în Mijlocitorul tău sau în Acuzatorul tău?

Traducere Cristina Chirculescu

Răspunsul lui Dumnezeu

Ani întregi irosiți din viață. Alegeri proaste. Dumnezeu răspunde dezordinii din viața noastră cu un singur răspuns: har. Vorbim ca și cum înțelegem acest termen. Predicatorii îl explică. Cântările îl proclamă. La seminarii este predat. Dar oare îl înțelegem cu adevărat? Ai fost tu transformat, schimbat prin har? Întărit prin har? Harul este Dumnezeu ca un chirurg cardiac care îți despică pieptul, îți scoate inima ta și o înlocuiește cu a Lui. Mai bine spus, în loc de a schimba, El crează schimbarea. Oare trebuie să te curățești ca El să te accepte? Nu, El te acceptă așa cum ești și apoi începe să te curățească. A fi salvat prin har înseamnăa fi salvat de El – nu de o idee, doctrină sau de o biserică, ci de Isus Însuși care va lua la Cer pe oricine ce Îi dă încuviințarea, Îl acceptă. Dumnezeu poate să facă ceva cu dezordinea din viața ta. Harul este tot ceea ce ai nevoie.

Traducere Cristina Chirculescu