Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu

Pe dealul Calvarului, Hristos a ridicat capul către cer strigând: „ Eli, Eli, lama sabactani” ceea ce înseamnă, „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Marcu 15:34). Și noi am întreba la fel. De ce Și-a părăsit Fiul? Să părăsească ucigașii,făcătorii de rele. Să-i abandoneze pe ei, dar nu pe El. Ce a simțit Hristos pe cruce? Nemulțumirea de gheață a unui Dumnezeu care urăște păcatul. De ce? Pentru că Isus a luat păcatele noastre asupra Lui. Cu mâinile crucificate deschise, El I-a spus lui Dumnezeu: „Tratează-mă așa cum i-ai trata pe ei.” Și Dumnezeu a făcut asta. „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” De ce a strigat Dumnezeu aceste cuvinte? Pentru ca tu să nu fii nevoit sa faci asta vreodată.

Traducere Cristina Chirculescu

Mântuit pentru a sluji

Unii oameni se simt atât de mântuiți încât ei nu slujesc niciodată. Unii slujesc cu speranța de a fi mântuiți. Te regăsești în aceste propoziții? Te simți atât de mântuit încât nu slujești niciodată? Te simți atât de mulțumit cu ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine încât nu faci nimic? Realitatea este că noi ne aflăm aici ca să-L glorificăm pe Dumnezeu în slujirea noastră. Sau tendința ta este opusă? Poate că întotdeauna slujești de teamă să nu fii mântuit. Ești îngrijorat că ar exista un card secret pe care stau scrise calificativele tale? Dar asta nu e suficient, ci, ia aminte: sângele lui Isus este indeajuns ca să te mântuiască. Ioan 1:29 ne anunță că Isus este „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.” Sângele lui Hristos nu-ți acoperă , ascunde, amână sau micșorează păcatele. Le îndepărtează pentru totdeauna! Deci … din moment ce ești mântuit, tu poți sluji!

Traducere Cristina Chirculescu

Doi tâlhari, două cruci

Scriptura spune: „Când au ajuns la locul numit „Căpăţâna”, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta, şi altul la stânga.” Dealul Calvarului. Doi tâlhari – slabi și palizi. Cu cinismul celor mai mulți din mulțime, unul dintre ei strigă: „Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi mântuieşte-ne şi pe noi!” Dar celălalt luînd apărarea, spuse: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.” În cuvintele tâlharului găsim ceea ce oricine trebuie să recunoască ca să vină la Isus. Isus nu a stat pe acea cruce pentru păcatele Sale, ci pentru ale noastre! Iar tâlharul de pe cruce Îl roagă pe Isus ceea ce orice creștin ar trebui să-L roage: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!”

Traducere Cristina Chirculescu  

Sutașul la Cruce

Matei 27:54 spune că atunci când sutașul și soldații care Îl păzeau pe Isus împreună cu el au văzut tot ce s-a întâmplat, au fost îngroziți și au exclamat „Cu adevărat Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” Sutașul nu era străin de finalitate. Dar răstignirea l-a afectat. Pe măsură ce orele treceau, el nu știa ce să facă văzând  liniștea Nararineanului sau bunătatea Lui. Dar mai presus de toate, era uimit de cerul care se întunecase în mijlocul zilei. Nimeni nu putea explica. Când deodată Isus a spintecat tăcerea strigând  „S-a isprăvit”, nu a fost un țipăt. A fost un răcnet – un răcnet de leu! Poate că aceasta l-a făcut pe sutaș să spună  „Acesta nu este un om obișnuit. Acesta este Fiul lui Dumnezeu.” Dacă n-ar fi spus sutașul, soldații ar fi spus-o, pietrele ar fi spus-o: cu-adevărat El a fost Fiul lui Dumnezeu.

Traducerea Cristina Chirculescu

Ispășire pentru păcate

Hristos a trăit o viață pe care noi nu am putea trăi, și a suferit pedeapsa pe care noi nu am putea suferi, pentru a ne oferi speranța la care nu putem rezista. De ce? Isus a fost îndeajuns de furios ca să curețe templul, îndeajuns de îndurerat ca să plângă în public, îndeajuns de plăcut ca să atragă copiii, destul de sărac pentru a dormi în praf, destul de responsabil să aibă grijă de mama Sa, suficient de ispitit ca să cunoască mirosul Satanei. De ce? De ce oare cel mai minunat Fiu al Cerului a îndurat pe pământ cea mai grea durere? Ar trebui să știi că El este capabil să alerge la cei ce sunt ispitiți, testați și încercați. Indiferent cu ce te confrunți, El știe ce simți. Când te îndrepți către El pentru a cere ajutor, El aleargă la tine să te ajute. De ce? Pentru că și El a trecut pe acolo. Lui nu-i este rușine de tine. Acțiunile tale nu-L vor tulbura. Haloul tău strâmb nu-L va deranja. Așa că, du-te la El!

Traducere Cristina Chirculescu

Isus a ales piroanele

Dumnezeu a scris o listă cu toate greșelile noastre. Dar această listă făcută de Dumnezeu nu poate fi citită. Cuvintele nu pot fi descifrate. Greșelile sunt acoperite. Păcatele sunt ascunse. Cele din capul listei sunt ascunse de mâna Lui; cele din partea de jos a listei sunt acoperite de sângele Lui. Păcatele noastre sunt „șterse” de Isus. Biblia ne spune că El ne-a iertat toate păcatele. A șters cu desăvârșire dovada scrisă a poruncilor încălcate care atârna deasupra capetelor noastre, și a nimicit-o răstignind-o pe cruce. El știa că sursa acelor păcate suntem noi, și deoarece nu putea îndura gândul veșniciei fără noi, Isus Însuși a ales piroanele. Mâna aceea era mâna lui Dumnezeu. Pironul acela era pironul lui Dumnezeu. Și pe când mâna lui Isus se deschidea pentru a primi pironul, ușile Cerului s-au deschis pentru noi!  

Traducerea Cristina Chirculescu

Numeroasele daruri ale Crucii

S-a spus mult despre Isus ca „dar al Crucii”. „Dar celelalte daruri? Piroanele, coroana de spini? Veșmântul luat de soldați? Ți-ai făcut timp să deschizi aceste daruri? Să știi că El nu a trebuit să ne ofere aceste daruri. Singurul act necesar pentru mântuirea noastră a fost sângele vărsat pe cruce, și totuși El a făcut mult mai multe. Atât de multe… Caută să-ți amintești scena răstignirii. Ce vei găsi? Un burete muiat în vin. Un semn. Două cruci lângă Hristos. Daruri divine menite să agite acest moment, acea fracțiune de secundă când fața ta va străluci, ochii tăi se vor deschide larg iar Dumnezeu va auzi șoapta ta, ‘Ai făcut Tu asta pentru mine?” Să deschidem aceste daruri ale harului. Fă o pauză şi ascultă. S-ar putea să-L auzi şoptind, „Da, am făcut asta pentru tine.”

 

Traducere Cristina Chirculescu